Algemene voorwaarden

Lid worden kan vanaf 16 jaar

Lifestyle World Club staat voor delen van positief nieuws uit verschillende werelden (Connecting different Worlds)

Op de site van Lifestyle World Club en Lifestyle World TV is het voor leden niet toegestaan om anderen leden en/of andere deelnemers te discrimineren op basis van afkomst, geloof of seksuele voorkeur.

Daarnaast is het verspreiden van haat, het bedreigen van anderen, het dreigen met geweld of het aanzetten daartoe niet toegestaan. Indien dit wel gebeurt verwijderen wij het account en worden de autoriteiten hiervan in kennis gesteld.

Criminele en schadelijke activiteiten zoals verkoop van medicijnen, drugs en wapens zijn verboden, evenals seksuele uitbuiting, seksueel misbruik en naaktbeelden van kinderen. Deze beelden worden verwijderd, accounts worden verwijderd en worden de autoriteiten hier van eveneens in kennis gesteld.

Ook is het niet toegestaan beelden of muziek te verspreiden die auteursrechtelijk beschermd zijn en waarvoor geen toestemming is verleent door de rechthebbenden. Wij zullen dit materiaal blokkeren. Indien er sprake is van een dispuut zal dit materiaal geblokkeerd blijven tot het dispuut is opgelost.

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen of geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u hiervoor een mail sturen naar info@lifestyleWorldClub.com. Wij hanteren hiervoor een verwerktijd van 1 week.

Het lidmaatschap van Lifestyle World Club is niet overdraagbaar.